KOFAx Løsninger

Kofax og Scriptor tilbyder en samlet løsning til at Administre jeres udskrifts og dokumenthåndtering

Dokumenter er en del af jeres forretning. Alle virksomheder opretter, deler, udskriver, opsamler og redigerer en stor mængde dokumenter, både til brug internt i virksomheden samt i samarbejde med myndigheder, kunder og eksterne samarbejdspartnere. Problemet for de fleste virksomheder er, at disse manuelle dokumentprocesser er ineffektive, dyre og introducerer forskellige grader af risici for at informationer bliver væk eller falder i de forkerte hænder. 

Scriptor har gennem de seneste år hjulpet mange virksomheder med deres digitale transformation baseret på innovative løsninger. Læs mere om løsningerne her og kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jeres  virksomhed.

Læs mere om Kofax løsningerne

Kofax Control Suite

Kofax ControlSuite integrerer print, datafangst og outputstyring i én samlet løsning til en meget attraktiv licenspris. Med denne løsning øger I medarbejdernes produktivitet, minimerer brud på sikkerheden og reducerer omkostninger til compliance. 

Fang data fra alle enheder: MFP'er, scannnere, mobiltelefoner, emails, dokumentarkiver mm.

Håndter og beskyt forretningskritiske dokumenter

Øg produktiviteten ved at sikre at dokumenter kan anvendes af relevante medarbejdere

Sikre compliance og overholdelse af regler med automatisk genererede revisionsspor

Kofax ControlSuite består af produkterne Kofax AutoStore, Kofax Output Manager samt Kofax Equitrack – det hele samlet i én løsning med en attraktiv og overskuelig licensstruktur. Læs mere om produkterne nedenfor

Kofax
Autostore

Uanset om I håndterer fakturaer, claims, ansøgninger eller ordreformularer, kan fejl i dokumentbehandling være dyrt for jeres virksomhed. Derfor kan automatisering af forretningsprocesser hjælpe jer med at blive en mere effektiv digital arbejdsplads.

AutoStore tilbyder en central måde at styre alle dokument- og datafangst aktiviteter på tværs af virksomhedens IT-miljø. Med AutoStore automatiserer I jeres dokumentdrevne forretnings-processer, samtidig med at I reducerer omkostninger og forbedrer driftseffektivitet, kommunikation og samarbejde. Endelig kan I, med en AutoStore løsning fra Scriptor, sikre overholdelsen af GDPR.

Transformer statiske dokumenter til digital information, der kan bruges på tværs af virksomheden

Beskyt vigtige dokumenter for at forhindre at uautoriserede personer får tilgang til dem

Øg medarbejdernes produktivitet ved at øge kvaliteten af den opsamlede information

Sikre overholdelse af forretningsprocesser ved automatisk at anvende konsistente forretnings-regler afhængig af typen af dokument

Kofax
Output Manager

Dokumenter sendes ofte imellem medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Lånedokumenter, ansøgninger og en lang række andre dokumenter kan indeholde personfølsomme eller fortrolige oplysninger, som skal håndteres korrekt. Specielt i decentrale udskriftsmiljøer kan det være en udfordring at holde dokumenter sikre og samtidig sikre et gennemsigtigt revisionsspor. Output Manager sikrer at sensitiv information ikke udskrives og videresendes til uautoriserede personer.

Fordele ved Kofax Output Manager:

Kofax
Equitrac

Et simpelt udskriftsjob kan hurtigt blive kompliceret. Brugere, især den stadig mere mobile arbejdsstyrke, ved ofte ikke, hvilken printer de skal vælge. Opdateringer af printerdrivere belaster IT-afdelingen. Printere er muligvis offline eller ikke tilgængelige. Og når disse udfordringer rammer, stopper arbejdet og presset på helpdesken stiger. Equitrac løser disse udfordringer og sikrer fuld kontrol og sporbarhed for alle udskriftsaktiviteter.

Fordele ved at implementere Kofax Equitrac

Kofax SafeCom

Ofte ser vi at mængden af print reduceres med op til 20% når virksomhen indfører follow-me print. Safecom forenkler jeres udskrivnings-proces, reducerer omkostninger til print og øger printsikkerheden.  

Fordele ved Kofax Safecom

Godkendelse

Beskyt mod misbrug og uautoriseret brug af virksomhedens MFP'er og printere ved at kræve, at brugerne autentificerer sig, når de logger på enheden.

Sikker follow-me print

Send dokumenter til SafeCom-printerserveren, og hent dem sikkert fra enhver enhed til enhver tid.

Dokumentkryptering

Beskyt dokumenter og data mod at blive opfanget over netværket af hackere

analyse

Få overblik over jeres udskriftsaktivitet på virksomheds, afdelings og brugerniveau.

Mobil udskrivning

Giv medarbejderne mulighed for at udskrive via mobil, via e-mail eller via en web-portal

Enkel installation

Enkel fleksibel installation med support for de fleste kendte printfabrikater. Kontakt Scriptor for at få et tilbud på jeres SafeCom løsning