Scriptor leverer en sikker og effektiv print- infrastruktur

"Op mod 70% af omkostningerne i en print-installation, gemmer sig i print-infrastrukturen bag de fysiske enheder"

Mange virksomheder kigger overvejende på omkostningerne til anskaffelsen og driften af de fysiske printere.Derved går et stort besparelsespotentiale tabt, idet omkostningerne til den bagvedliggende print-infrastruktur ofte væsentligt overstiger omkostningerne til enhederne. Og ofte er print-infrastrukturen ikke optimal i forhold til virksomhedens struktur og behov.

Gennem vores arbejde med at optimere danske virksomheders print-drift støder vi ofte på en række problemstillinger, der forhindrer en effektiv og omkostnings besparende printinstallation

Kompleks infrastruktur

​· For mange applikations og printservere
· For mange printkøer
· Ingen redundans - går en komponent ned påvirker det mange brugere
· ​Printerdrivere og firmware er ikke opdateret til det nyeste niveau

Høj Sikkerhedstrussel

· Begrænsning af fysiske enheder
· Beskyttelse af infrastruktur
· Eliminere muligheden for uautoriseret print
· Trusler samt spredning ved virus, malware, bot's samt jumphosts
· Overholdelse af GDPR

Høje skjulte omkostninger

· Manglende overblik over indirekte omkostninger til infrastruktur, helpdesk og ad-hoc support
​ · Produktivitetstab ved nedbrud
· Manglende optimering af tonerforbrug

Lad os gennemgå jeres nuværende printinstallation og give jer en række klare anbefalinger til forbedringer. Ofte finder vi besparelser på 20-35% i forhold til jeres nuværende omkostninger. 

Slip helt for alt bøvlet med print og outsurce jeres print til Scriptor. Vi har udviklet den optimale print-infrastruktur. Fejltolerant, testet i dets sammenhæng og med alle de værktøjer, der skal til for at skabe effektiv drift. Det hele leveret i én boks: Servere, storage, netværk, firewalls og software. Vi kalder det Print-as-a-Service. Vi tager ansvar for hele din print-drift, giver høj tilgængelighed, lave driftsomkostninger og tilfredse brugere