Scriptor leverer en sikker og effektiv print- infrastruktur

"Op mod 70% af omkostningerne i en print-installation, gemmer sig i print-infrastrukturen bag de fysiske enheder"

Mange virksomheder kigger overvejende på omkostningerne til anskaffelsen og driften af de fysiske printere.Derved går et stort besparelsespotentiale tabt, idet omkostningerne til den bagvedliggende print-infrastruktur ofte væsentligt overstiger omkostningerne til enhederne. Og ofte er print-infrastrukturen ikke optimal i forhold til virksomhedens struktur og behov.

Gennem vores arbejde med at optimere danske virksomheders print-drift støder vi ofte på en række problemstillinger, der forhindrer en effektiv og omkostnings besparende printinstallation

Kompleks infrastruktur

​For mange applikations og printservere
For mange printkøer
Ingen redundans - går en komponent ned påvirker det mange brugere
​Printerdrivere og firmware er ikke opdateret til det nyeste niveau

Høj Sikkerhedstrussel

Begrænsning af fysiske enheder
Beskyttelse af infrastruktur
Eliminere muligheden for uautoriseret print
Trusler samt spredning ved virus, malware, bot's samt jumphosts
Overholdelse af GDPR

Høje skjulte omkostninger

Manglende overblik over indirekte omkostninger til infrastruktur, helpdesk og ad-hoc support
​ Produktivitetstab ved nedbrud
Manglende optimering af tonerforbrug

Lad os gennemgå jeres nuværende printinstallation og give jer en række klare anbefalinger til forbedringer. Ofte finder vi besparelser på 20-35% i forhold til jeres nuværende omkostninger. 

Slip helt for alt bøvlet med print og outsurce jeres print til Scriptor. Vi har udviklet den optimale print-infrastruktur. Fejltolerant, testet i dets sammenhæng og med alle de værktøjer, der skal til for at skabe effektiv drift. Det hele leveret i én boks: Servere, storage, netværk, firewalls og software. Vi kalder det Print-as-a-Service. Vi tager ansvar for hele din print-drift, giver høj tilgængelighed, lave driftsomkostninger og tilfredse brugere