Digitale dokument processer

Virksomheder og offentlige organisationer oplever ofte, at værdifulde data er fanget i papirbaserede dokumenter, e-mails eller standard elektroniske dokumenter som Word, PDF og billedfiler. Data, som findes i disse dokumenter, må ofte bearbejdes manuelt for at kunne anvende dem operationelt i virksomheden.

Og da op til 80% af forretnings kritisk information findes i ustruktureret form, og dermed er vanskelig at dele og samarbejde om, oplever mange at informationen enten ikke anvendes optimalt eller er tidskrævende og dyr at bearbejde.

Samtidig ønsker mange virksomheder at output fra flere forskellige IT-systemer kan standardiseres og automatisk tilrettes virksomhedens forskellige kommunikationsplatforme som e-mail og web-sider.

Digital dokumenthåndtering er ikke en ny teknologi, men gennem de seneste år har vi set nye innovative løsninger, der tillader virksomheden at indsamle, klassificere, lære og uddrage information fra dokumenter, uanset hvilken form dokumentet har.

Har I bare en af disse udfordringer:

 • I har et stigende behov for at få automatiske og mere lønsomme forretnings- og arbejdsprocesser.
 • I har papirbaserede arbejdsgange, som er tunge og tidskrævende
 • I har et øget behov for at arkivere alle typer af dokumenter elektronisk, så de er let tilgængelige på tværs af virksomheden, både lokalt og internationalt, ligesom de samtidig er sikret digitalt.
 • I bruger for meget tid på at genfinde relevante og opdaterede dokumenter
 • I ønsker fremover at scanne alt indgående post og fakturaer til et elektronisk workflow.
 • I har ingen eller begrænsede muligheder for at scanne, håndtere, arkivere eller tilgå dokumenter, når I er på farten (væk fra kontoret)
 • På firmaets ”fællesdrev” hersker typisk kun én ting – kaos…
 • I mangler struktur på hvordan dokumenter skal navngives og hvor de skal gemmes…og processen har for mange steps
 • I har høje eller ukendte omkostningerne til fejl- og spildprint
 • I er trætte af at “rode i bunken” efter printjobs
 • I har svært at håndtere og strukturere den stærkt stigende informationsmængde
 • I søger yderligere IT-besparelser gennem optimeringer ​

Så kontakt Scriptor Technology for en snak om jeres muligheder

Scriptor information logistics

Hos Scriptor er vi eksperter i digital dokumenthåndtering og har hjulpet mange større private og offentlige virksomheder med at opnå såvel betydelige besparelser samt konkurrencemæssige fordele gennem en bedre udnyttelse at de skjulte data i både strukturerede og ustrukturerede dokumenter. Vi kalder det information logistics.

Struktureret input

 • Håndterer og digitaliserer dine dokumenter på intelligent vis.
 • Gennemgående datafangst og struktur på ALLE dine dokumenter/filer.
 • Behandl dokumenter fra ALLE kilder – scan, pc, mfp, e-mail, tablet, mobil…
 • Intuitiv brugerflade der gør medarbejderene mere effektive og minimerer fejl.
 • Gør mobile brugere mere effektive.

Intelligent output

 • Digitaliser alle dine formularer og brevpapirer – Drop fortrykt papir.
 • Design nye dynamiske formularer uden at ændre i nuværende systemer.
 • Præsenter dine dokumenter og filer hvor og hvordan du vil – baseret på variable data og evt. fra flere kilder.
 • Automatiser de manuelle processer.
 • Kommuniker præcist – tilpas design og format, så det matcher modtageren.