Digitale dokumentprocesser

Digitaliser dine dokumenter

Virksomheder og offentlige organisationer oplever ofte, at værdifulde data er fanget i papirbaserede dokumenter, e-mails eller standard elektroniske dokumenter som Word, PDF og billedfiler. Data, som findes i disse dokumenter, må ofte bearbejdes manuelt for at kunne anvende dem operationelt i virksomheden.

Og da op til 80% af forretningskritisk information findes i ustruktureret form, og dermed er vanskelig at dele og samarbejde om, oplever mange at informationen enten ikke anvendes optimalt eller er tidskrævende og dyr at bearbejde.

Samtidig ønsker mange virksomheder at output fra flere forskellige IT-systemer kan standardiseres og automatisk tilrettes virksomhedens forskellige kommunikationsplatforme som e-mail og web-sider.

Digitale dokumentprocesser er ikke en ny teknologi, men gennem de seneste år har vi set nye innovative løsninger, der tillader virksomheden at indsamle, klassificere, lære og uddrage information fra dokumenter, uanset hvilken form dokumentet har.

Har I bare en af disse udfordringer:

Så kontakt Scriptor Technology for en snak om jeres muligheder

Scriptor information logistics

Hos Scriptor er vi eksperter i digital dokumenthåndtering og har hjulpet mange større private og offentlige virksomheder med at opnå såvel betydelige besparelser samt konkurrencemæssige fordele gennem en bedre udnyttelse at de skjulte data i både strukturerede og ustrukturerede dokumenter. Vi kalder det information logistics.

Digitale dokumentprocesser

Struktureret input

Intelligent output